Caste Certificate All Information 2023

⎆ जातीच्या दाखल्याविषयी संपूर्ण माहिती 2023 | Caste Certificate All Information 2023

⎆ पोस्ट तारीख : 07-06-2023

⎆ संक्षिप्त माहिती:

जातीचा दाखला एक आधिकारिक दस्तऐवज आहे ज्याच्या माध्यमातून व्यक्तीला त्याची जातीची पुष्टी केली जाते. या दस्तऐवजाची महत्त्वाची किंवा विशेष महत्त्वाची असलेली तपशील व व्यक्तिचे वैयक्तिक जातीचे स्थितीसंबंधित तपशील असतात.

जातीच्या दाखल्याची प्रमाणित नोंदणी योग्य सरकारी अधिकारींच्या मुलाखतीवर आधारित असते. हे दस्तऐवज व्यक्तीच्या जातीची पुष्टी करते आणि त्याला ओळखण्यात मदत करते. जातीच्या दाखल्याची प्रमाणिती विविध दस्तऐवजांची संख्या व अभिप्रायानुसार बदलते आहे.

जातीच्या दाखल्याच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे विविध राज्यांमध्ये असतात. यामध्ये सामान्यतः जातीचे प्रमाणितीपत्र, जातीचे विशेष दाखले किंवा तक्रार दस्तऐवज, विविध राज्याच्या अधिकृत कागदपत्रे आणि अन्य आवश्यक दस्तऐवज समाविष्ट असतात.

आपल्या राज्याच्या अधिकृत स्रोतांनी व अधिकृत वेबसाइटवरील माहितीनुसार, आपल्याला विस्तृत व अद्यतित जातीच्या दाखल्याच्या प्रमाणितीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व दस्तऐवज सांगितले जातील.

आपले सरकार

जातीच्या दाखल्याविषयी माहिती

WWW.YOSUSAI.IN

Join Whatsapp

"जातीचा दाखला" म्हणजे काय ?

"जातीचा दाखला" एक भारतीय सामाजिक प्रणालीतील दस्तऐवज आहे ज्यानुसार व्यक्तीच्या जातीची ओळख आणि प्रमाणित करण्यासाठी वापरला जातो. १९५० मध्ये भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय आणि अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणा करण्यासाठी संरक्षणशील उपाय अंमलबजावणारे भारतीय संघटनेच्या एकमेवा उपाय म्हणून जातीच्या दाखल्यांची गोडी मान्यता केली.

"जातीचा दाखला" आपली जातीची पुष्टी करण्यासाठी आपल्या जन्मदिनाची नोंदणीपत्रे, मूळगणिताचे लिखित प्रमाण, जातीच्या समावेशाची नोंदणी असलेली सरकारी व गैरसरकारी दस्तऐवजे इत्यादीच्या स्पष्टीकरणाचे मान्यपत्र असतात. आपली जातीचे दाखले घेण्यासाठी आपले तहसील कार्यालय किंवा जाती व सुवर्ण दरबाराकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

"जातीचा दाखला" या दस्तऐवजांचा उपयोग शिक्षण, रोजगार, सरकारी योजना, आरक्षण, अधिकार व्यवस्थापन, नोकरी, पदोन्नती, व्यावसायिक व्यवस्थापन इत्यादी प्रमाणित करण्यासाठी केला जातो. तसेच या दस्तऐवजांचा उपयोग कारणत्यांनी स्वतःचे संकल्प घेतले आहे की त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीच्या कारणे त्यांना संरक्षण आणि सर्वोच्चता प्राप्त करायला आवडेल.

जातीचा दाखला कुठे काढायचा ?

"जातीचा दाखला" काढण्यासाठी आपण आपले तहसील कार्यालय किंवा जाती व सुवर्ण दरबाराकडे अर्ज करू शकता. याच्या लक्षात ठेवावे की, या प्रक्रियेची विवरणे भारतातील विविध राज्यांमध्ये थोडीशी बदल असू शकतात. आपल्या आवश्यकतेनुसार आपल्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन माहिती घेण्याचा सल्ला दिला जाते. या प्रक्रियेच्या दृष्टीने आपल्या जातीच्या दाखल्याचे दस्तऐवज संग्रह करून त्यांचे प्रमाणित प्रति जमा करावे लागेल.

जातीच्या दाखल्यासाठी काय काय कागदपत्र लागतात ?

⎆ जातीच्या दाखल्यासाठी काही कागदपत्रे आवश्यक असतात, ज्यामध्ये खालीलप्रमाणे असावे लागतात:

⎆ स्व :ताचा शाळेचा दाखला

⎆ वडिलांचा शाळेचा दाखला

⎆ आजोबाचा शाळेचा दाखला/ जन्माचा दाखला/ जातीबाबत पुरावा

   ⎆ OBC  =  1967  पूर्वीचा पुरावा

   ⎆ SC   =  1950  पूर्वीचा पुरावा

   ⎆ ST   =  1950  पूर्वीचा पुरावा

   ⎆ VJNT   =  1961  पूर्वीचा पुरावा

⎆ आधार कार्ड/ रेशन कार्ड/ रहिवास प्रमाणपत्र

⎆ प्रतिज्ञापत्र/स्वघोषणापत्र

⎆ २ पासपोर्ट फोटो

 

जातीचा दाखला कोण काढू शकते ?

⎆ जातीचा दाखला काढण्याचा प्राधिकार सामान्यतः व्यक्तीला दिला जातो. आपण स्वतःचे जातीचे दाखले काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे संग्रह करून तहसीलदार किंवा जाती व सुवर्ण दरबाराच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकता. या प्रक्रियेची तपशीलात आपल्याला आपल्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन माहिती घेण्याचा सल्ला दिली जाते.

ओबीसी साठी किती वर्षाचा पुरावा लागतो ?

⎆ ओबीसी (अनुसूचित जातीतील वर्ग) साठी 1967 वर्षांचा पुरावा महत्वाचा असतो. भारतातील ओबीसी वर्गाच्या व्यक्तींना प्रमाणित करण्यासाठी आम्हाला संघटित करण्यात आलेले विविध नियम आहेत. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नियम व वर्षांची आयत्तांकन असलेले असतात.

⎆ यापूर्वीला, महाराष्ट्र राज्यातील उदाहरणार्थ, मागीलपूर्वीस १० वर्षांचा पुरावा लागत होता. ही माहिती ताज्या कालावधीत बदलली आहे. त्यामुळे, तुमच्या राज्याच्या अधिकृत स्रोतांनी याच्या विषयील तपासणी करणे कायम उपयुक्त आहे. तुम्हाला अपडेटेड माहितीसाठी आपल्या राज्याच्या अधिकृत विभागांचे आणि सरकारचे अधिकृत वेबसाइटचे तपासणी करावी.

एससी / एसटी साठी किती वर्षाचा पुरावा लागतो ?

⎆ एससी (अनुसूचित जनजातीतील वर्ग) आणि एसटी (अनुसूचित जनजमाती आणि अनुसूचित जनजमातीतील वर्ग) साठी 1950 वर्षांचा पुरावा महत्वाचा असतो. याचे नियम व वर्षांचे आयत्तांकन विविध देशांत व राज्यांत अलगद असतात.

⎆ भारतातील एससी व एसटी वर्गाच्या व्यक्तींना प्रमाणित करण्यासाठी, उदाहरणार्थ मागीलपूर्वीस महाराष्ट्र राज्यात १० वर्षांचा पुरावा आवश्यक होता. ही माहिती ताज्या कालावधीत बदलते आहे. विविध राज्यांमध्ये असा पुरावा वेगवेगळा असतो.

⎆ तुमच्या राज्याच्या अधिकृत स्रोतांनी याच्याविषयील तपासणी करण्याचा सल्ला देते. आपल्या राज्याच्या अधिकृत विभागांचे आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटचे तपासणी करून अपडेटेड माहिती मिळवावी.

जातीचा दाखला कोण देत ?

⎆ जातीचा दाखला साधारणतः तहसीलदार/उपविभागीय अधिकारी तुम्हाला देतो. तुम्ही आपल्या जातीच्या दाखल्यासाठी आवेदन करण्यासाठी तुमच्या नजीकीच्या तहसील कार्यालय किंवा जाती व सुवर्ण दरबाराच्या कार्यालयात जाऊन अर्ज करू शकता.

⎆ आपल्या राज्यानुसार तथा नियमानुसार दाखल्याच्या प्रमाणित अधिकारींच्या मुलाखतीसाठी अपॉइंटमेंट लागू ठेवावी लागू शकते. या प्रक्रियेची तपशीलात आपल्याला आपल्या राज्याच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा तहसील कार्यालयात जाऊन माहिती घेण्याचा सल्ला दिला जाते.

⎆ जातीच्या दाखल्याची प्रमाणित नोंदणी योग्य सरकारी अधिकारींच्या मुलाखतीवर आधारित असते ज्यामुळे तुम्हाला योग्यता व जातीच्या स्थितीची प्रमाणिती मिळेल.

⎆ यापूर्वी, आपल्या राज्याच्या अधिकृत स्रोतांनी तपासणी करणे कायम उपयुक्त आहे त्यामुळे तुम्हाला सटकलेली व माहितीसंग्रहीत विधाने प्रक्रिया अधिकृतपणे जारी केली जाईल.

महत्वाच्या लिंक्स
आपले सरकार नोंदणी येथे क्लिक करा
आपले सरकार लॉगिन येथे क्लिक करा
अधिकृत संकेतस्थळ येथे क्लिक करा
Join Telegram
येथे क्लिक करा
Join Whatsapp Group's येथे क्लिक करा

0 Comments:

Don't spam comments